Wat betekend VvE beheer?

0
12
Design en lifestyle

Vele gebouwen bestaan uit meerdere appartementen. Naast dat iedere bewoner zijn eigen deel heeft, maakt iedereen gebruik van bijvoorbeeld de looproutes door het gebouw. Deze algemene delen van een gebouw zijn in VvE beheer. Deze afkorting staat voor Vereniging van Eigenaren. Een eigenaar is iemand die exclusieve toegang heeft tot een deel van het gebouw. Vaak is dit een appartement of een berging. Door de VvE zijn de betreffende eigenaren gezamenlijk eigenaar van het gebouw.

De opbouw van een VvE

Elk VvE heeft een eigen bestuur. Deze kan bestaan uit één of meerdere personen. Meestal bestaat de VvE uit een bestuur van bewoners van het gebouw. De regels van de VvE staan in het Burgerlijk Wetboek, de splitsingsakte of mogelijk in een huishoudelijk reglement. De verenging van eigenaren is het hoogste orgaan. Deze vereniging heeft een voorzitter. De voorzitter heeft een beperkte taak die enkel tot uiting komt tijdens vergaderingen. De vereniging van eigenaren kan de voorzitter benoemen en ontslaan. Het bestuur heeft de mogelijkheid om namens de vereniging van eigenaren overeenkomsten te sluiten die betrekking hebben op de VvE. Vaak wordt het bestuur bijgestaan door een professionele beheerder die bepaalde taken voor de VvE uitvoert. De taken van de VvE zijn voornamelijk bestuurlijk, terwijl de taken van de professionele beheerder vallen onder het administratieve, financiële en technische beheer.

Taken voor het beheren van de VvE

De administratieve taken van een vereniging van eigenaren bestaan bijvoorbeeld uit de notulen van vergaderingen, de administratie en bijvoorbeeld de archivering van documenten. Onder de financiële taken vallen alle boekhoudkundige taken zoals het opstellen van jaarrekeningen en begrotingen en het betalen van facturen. Verder is het technisch beheer de voor bewoners meest zichtbare vorm van beheer. Hieronder valt zowel het klein als groot onderhoud. Ook directe hulp bij bijvoorbeeld een storing of lekkage valt onder de taken van het technisch beheer.

Activeer een slapende VvE


Door de vormen van beheer actief uit te voeren, voorkom je de risico`s van een slapende VvE. Een slapende VvE is niet actief bezig met het beheer, waardoor bijvoorbeeld het onderhoud achterwege blijft. Het gevolg hiervan is dat de waarde van de appartementen dalen en de kosten om alles in orde te maken juist stijgen. Slapende VvE`s zijn eenvoudig te activeren. Allereerst dient de VvE zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Daarna begint de activering door juridisch en financieel de eerste stappen te zetten.

Bron: vrijesectorwonen.nl