Tips om een bos bloemen te laten bloeien | door Royal van Zanten Uganda

0
1584
Design en lifestyleDesign en lifestyle

De ontwikkeling van bloemen en planten is een kostbare investering die veel tijd in beslag neemt voor een bedrijf. Zo is de ontwikkeling onder meer afhankelijk van het klimaat, en andere factoren die weer verschillend zijn voor iedere bloem of plant. Door je afwijkingen te brengen in de (geadviseerde) manier van zorgen te brengen zorg je er bijvoorbeeld voor dat bloemen een korter vaasleven krijgen.

Als eerste moet je rekening houden met de groeicondities. Zo heeft de vochtigheid, temperatuur, licht, bevruchting en gewasbescherming invloed op de kwaliteit van bloemen nadat ze zijn geplukt.

Daarna is de het belangrijk dat je de juiste condities aanhoudt na het plukken. Hier zijn voornamelijk de tempratuur en de vochtigheidsgraad belangrijk om ervoor te zorgen dat   de bloem in goede conditie bij de consument kan afgeleverd worden. De vochtigheidsgraad is namelijk van invloed op het condensatieproces van de bloem en hoge temperaturen zorgen ervoor dat de ontwikkeling van de bloem gestimuleerd wordt. Vele wisselingen in de temperatuur en vochtigheid zorgen ervoor dat de schimmel Botrytis in staat is om te groeien, dit is zeer spijtig om dat dit ten koste van je bloemen of planten gaat. Vaak wordt er daarom gebruik gemaakt van voorbehandelingsmiddelen om te zorgen dat de bloemen intact door het distributiekanaal kunnen gaan.

Ook de hygiëne is van invloed op de bloemen en planten. Een slechte hygiëne kan er namelijk voor zorgen dat micro-organismen in staat zijn om zichzelf ontwikkelen, wat er voor zorgt dat het water in de vaas vies wordt en gaat stinken.

Een bedrijf die zich gespecialiseerd heeft in het bovenstaande proces is Royal Van Zanten, een innovatief familiebedrijf dat in staat is geweest om een succesvolle positie te verwerven in de internationale sierteeltmarkt. Dit weten zij te doen door het continu verbeteren van de genetica in de bloemen en goed samen te werken met internationale partners.