Is het werken met minerale wol veilig?

0
982
Design en lifestyle

Eind 2013 kwam in het nieuws dat het gebruik van minerale wol schadelijk zou kunnen zijn voor je gezondheid. Door deze uitspraak te doen lieten de media iedereen schrikken die actief is in de isolatie sector van woningen en gebouwen. Maar is het bewezen dat het gebruik van minerale wol ook echt daadwerkelijk slecht is voor je gezondheid?

Als eerste is het belangrijk om duidelijk te krijgen wat er onder de term minerale wollen wordt verstaan. Onder de term minerale wollen wordt over het algemeen verstaan; glaswol en steenwol. Door dat het kabinet besloten had dat de woningbouw verduurzaamd moest worden werd er in 2013 door experts de noodklok geluid, met de mededeling dat het werken met glas of steenwol schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Uit diverse onderzoeken zou namelijk gebleken zijn dat het werken met minerale wollen kan leiden tot longaandoening zoals fibrose, of huidaandoeningen.

Een bedreiging voor de bouwsector?

Bedrijven die actief zijn in de bouwsector en dan specifiek bedrijven in de afbouwsector hebben regelmatig te maken met isolatiemateriaal van minerale wollen. Zeker bedrijven die wanden plaatsen hebben regelmatig te maken met de verwerking van steenwol of glaswol. Door het zien van de krantenkoppen dat het werken met steenwol of glaswol gevaarlijk is voor je gezondheid, rijst dan dus direct de vraag of er gevaar is voor degene die werken met dit materiaal. Tot zover bekend is er tot op heden nog niet bekend over gezondheidsklachten in de afbouw. Dit wordt onderschreven door de stichting Arbouw, deze stichting monitort al jaren mogelijke klachten als gevolg van het werken met minerale wollen, en ze hebben tot dusver geen aanleiding om te veronderstellen dat er sprake is van klachten als gevolg van het werken met minerale stoffen.

Veiligheidsvoorschriften

Hoewel er op dit moment niets over de schadelijkheid van steenwol en glaswol bewezen kan worden, is het wel verplcht om je aan de veiligheidsvoorschriften te houden om eventuele irritaties te voorkomen. Bij het werken met glas of steenwol moeten verwerkers (dus zowel werknemers als OZP-ers) zich houden aan de geldende voorschriften.