Heb je moeite met praten, Lees hier hoe een logopedist je kan helpen

0
372
Design en lifestyleDesign en lifestyle

Onze logopedisten van logopedie Gorinchem beoordelen en behandelen communicatieproblemen en spraakstoornissen van kinderen en volwassen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van logopedische technieken zoals onder andere articulatietherapie en taalinterventie. Kinderen hebben soms logopedische behandelingen nodig wanneer er zich spraakstoornissen ontwikkelen. Volwassenen die onder behandeling van logopedist Gorinchem zijn, hebben vaak spraakstoornissen als gevolg van verwonding of ziekte zoals een beroerte. 

Wat gebeurt er tijdens logopedie?


Wanneer je voor het eerst bij Logopedie Gorinchem komt, zal de logopedist beoordelen welk type communicatiestoornis je hebt en zal daarna uitleggen wat de beste behandelmethode is voor deze stoornis.


Zowel volwassen als kinderen krijgen logopedie-oefeningen die helpen met spraak, taal en cognitieve communicatie. Voor kinderen worden deze oefeningen toegepast door spel, boeken, beelden en andere objecten waarmee de taalontwikkeling wordt gestimuleerd. Deze oefeningen verschillen per leeftijdscategorie en het soort spraakstoornis dat zich heeft ontwikkeld bij het kind. Ook kan een behandelmethode bij Logopedist Gorinchem gericht worden op het opnieuw trainen van de slikfunctie, bijvoorbeeld wanneer je letsel of een medische aandoening hebt welke slikproblemen veroorzaakt. 

Bron: https://www.spraakfabriek.nl/ 

Wanneer heb je logopedie nodig?

 

1. Articulatiestoornissen


Iemand met een articulatiestoornis kan moeilijk bepaald klanken vormen. Kinderen met een dergelijke spraakstoornis laten vaak woordgeluiden vallen, verwisselen of vervormen deze of voegen klanken toe.

2. Problemen met vloeiendheid


Dit kan bijvoorbeeld stotteren of verrommelen zijn. Iemand die stottert heeft last van spraak die wordt onderbroken of geblokkeerd. Soms herhaalt deze een woord en zal hij ook moeite hebben om een bepaald geluid te horen. Een persoon met rommel voegt woorden samen en spreekt met enorme snelheid.

3. Resonantiestoornissen


Wanneer de luchtstroom in de neus- of mondholtes wordt geblokkeerd door een obstructie, verandert deze omdat de geluidstrillingen verhinderd worden. Hierdoor spreekt iemand minder duidelijk. Vaak is dit het geval bij mensen met een gespleten gehemelte, een neurologische aandoening of opgezwollen amandelen.

4. Receptiestoornissen


Een receptiestoornis zorgt voor een verminderd vermogen om te begrijpen en te verwerken wat anderen zeggen. Vaak ligt de oorzaak van een receptiestoornis bij andere taalstoornissen, autisme, gehoorverlies of hoofdletsel.

5. Expressiestoornissen


Zoals de naam aanduidt gaat dit om een onvermogen om informatie duidelijk over te brengen of uit te drukken. Iemand met een expressiestoornis vindt het lastig om nauwkeurige zinnen te maken en gebruikt vaak de verkeerde werkwoordsvorm. Oorzaken voor een expressiestoornis zijn meestal het syndroom van Down, gehoorverlies, hoofdletsel of ander fysiek trauma. 

6. Cognitieve stoornissen


Een cognitieve communicatiestoornis wordt veroorzaakt door letsel aan een deel van de hersenen dat verantwoordelijk is voor je denkvermogen. Dergelijk letsel veroorzaakt geheugenproblemen, onvermogen om problemen op te lossen en moeite met spreken of luisteren. 

7. Afasie


Afasie is een stoornis die iemand beperkt in het vermogen om met anderen te praten of om naar anderen te luisteren. Vaak wordt afasie veroorzaakt door een beroerte of andere hersenaandoeningen.

8. Dysartrie


Bij een onvermogen om de spieren die voor spraak gebruikt worden te beheersen, gaat iemand traag of onduidelijk spreken. Meestal wordt dysartrie veroorzaakt door aandoeningen aan het zenuwstelsel of gezichtsverlamming die hun oorzaak vinden in multiple sclerose (MS), amyotrofische laterale sclerose (ALS) of beroerte.