Elektriciteitskeuring

0
456
Design en lifestyle

Een elektriciteitskeuring van een woning is een veiligheidsgarantie. Het beperkt de kans op brand of letselschade veroorzaakt door een slecht werkende installatie.

Wanneer verplicht?

Wanneer de installatie is vernieuwd, aangepast of verzwaard moet deze worden gekeurd.  Ook bij verkoop van een woning moet de aansluiting worden gekeurd als de laatste keuring langer dan 25 jaar geleden is. De keuring mag alleen worden uitgevoerd door deskundigen van erkende bedrijven. Alleen goedgekeurde installaties krijgen het energieprestatiecertificaat (EPC-certificaat).

De keuring van de van de elektriciteitsinstallatie kan je aanvragen via het EPC-platform. Je hebt de mogelijkheid om offertes met elkaar te vergelijken. Er zijn geen vastgestelde prijzen voor de elektriciteitskeuring.

Procedure

Indien een keuring is aangevraagd komt de inspecteur langs om het netwerk te keuren. De keuring duurt ongeveer 30 minuten tot maximaal een uur. Na de keuring ontvangt de eigenaar een elektriciteitsattest wanneer de installatie is goedgekeurd. Dit certificaat is nodig voor aansluiting op het elektriciteitsnet en om bijvoorbeeld subsidies aan te vragen.

Als de installatie is afgekeurd, moet men de op het conformiteitenattest gemelde gebreken verhelpen en opnieuw een keuring aanvragen. Deze keuring moet binnen 18 maanden plaats vinden. Men kan voor de herkeuring een andere organisatie kiezen, maar het is ook goed mogelijk om de herkeuring te laten verrichten door hetzelfde bedrijf.