Een beroep doen op een bouwkundig adviesbureau

0
967
Design en lifestyleDesign en lifestyle

Tijdens het bouwen en verbouwen van een woning is de kans altijd bestaande dat je als opdrachtgever geconfronteerd kan worden met bepaalde problemen. In het merendeel van de gevallen is het zo dat deze problemen worden veroorzaakt door bijvoorbeeld de aannemer die is aangesteld of door een andere specialist zoals bijvoorbeeld de architect of de ingenieur. Fouten die gemaakt worden in de bouw zullen in de praktijk al snel een behoorlijke kostprijs met zich meebrengen. Bovendien is het ook nog eens zo dat een enkele fout verantwoordelijk kan zijn voor niet onaanzienlijke schade. Om ervoor te zorgen dat eventuele gebreken snel en duidelijk aan het licht kunnen worden gesteld kan ervoor worden gekozen om een beroep te doen op een zogenaamd bouwkundig adviesbureau. Over welke kennis en expertise zo’n bureau nu precies beschikt wordt meteen duidelijk hier op deze pagina!

Vaak voorkomende problemen in de bouw

Er kan in heel wat verschillende situaties een beroep worden gedaan op een bouwkundig adviesbureau. In eerste instantie is dat het geval wanneer er zich tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden bepaalde schade heeft voorgedaan. De bouwsector is een uiterst gevaarlijke sector. Er dient in de praktijk dan ook steeds uitermate nauwkeurig te worden gewerkt wil men ervoor zorgen dat er tijdens het uitvoeren van bepaalde werken geen problemen ontstaan. Eén enkele onvoorzichtigheid of bijvoorbeeld een menselijke fout kan er dan al snel voor zorgen dat er sprake is van schade met alle praktische en financiële gevolgen van dien. Bij het vaststellen van schade kan er een beroep worden gedaan op een bouwkundig adviesbureau om een expertise te regelen.

Bovenstaande situatie is uiteraard nog maar één van de vele voorbeelden. In andere gevallen wordt een bouwkundig adviesbureau bijvoorbeeld ook aangesproken wanneer er sprake is van bouwkundige gebreken. Daarnaast kan er ook sprake zijn van een betwisting in verband met contract verhoudingen en is het mogelijk dat er een overschrijding van het bouwbudget plaatsvindt. Ook bij mogelijke discussies die ontstaan in verband met betalingen is het mogelijk dat men daarvoor kijkt in de richting van bouwkundige adviesbureaus.

Wat met de juridische aansprakelijkheid van de architect?

De architect vertegenwoordigt in de praktijk een cruciale rol bij het opzetten van bouwprojecten. Ook deze expert kan echter op een zeker ogenblik de plank al eens volledig misslaan met alle gevolgen van dien. Een bouwkundig adviesbureau beschikt op dit vlak in de praktijk doorgaans echter over alle nodige kennis om bijvoorbeeld de architect te wijzen op zijn contractuele verplichtingen. Hebben er zich met andere woorden tijdens het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden problemen voorgedaan met de architect? In dat geval zal je kunnen vaststellen dat je ook wat dit betreft even te rade kan gaan bij een bouwkundig adviesbureau voor wat het inwinnen van de nodige informatie betreft.

Is een bouwkundig adviesbureau inschakelen interessant of niet?

Zoals ondertussen al verschillende keren benadrukt is het zo dat fouten of problemen in de bouw al snel kunnen leiden tot aanzienlijke materiële en financiële schade. Op het ogenblik dat er zich een bepaald probleem voordoet is het dan ook altijd een goed idee om even te rade te gaan bij een bouwkundig adviesbureau. Enkel en alleen op deze manier kan je er namelijk zeker van zijn dat de problemen die zich stellen op een zo efficiënt mogelijke wijze kunnen worden opgelost.

Heb je advies nodig van een expert op het gebied van bouwkunde? We Build 4 You staat voor je klaar!