De mens (homo erectus) gebruikte al lang geleden vuur. De exacte tijd van menselijke vuurbeheersing is op dit moment niet met zekerheid te zeggen. Wij spraken erover met www.warmteshop.com. Er zijn diverse sporen gevonden die mogelijk wijzen op onnatuurlijk vuur. Er zijn resten van haarden gevonden in Koobi Fora en Chesowan. Deze gebieden liggen in Kenia op het continent wat nu Afrika heet. Hier zijn aanwijzingen die 1,5 miljoen jaar terug gaan in de tijd. Bij deze vondst is echter niet met 100% zekerheid te zeggen of dit vuur is dat veroorzaakt is door mensen of door de natuur. Op een andere locatie in China werden aanwijzingen gevonden van vuur in een bewoonde grot in Zhoukoudian. De schatting is dat deze resten 400.000 jaar oud zijn. Tot 2012 werd aangenomen dat dit de plek was waar voor het eerst bewezen was van menselijk vuurgebruik. In 2012 werden er sporen gevonden in een grot in Zuid-Afrika. In deze grot die bekend staat als de Wonderwerk Grot zijn er sporen gevonden die naar schatting 1 miljoen jaar oud zijn. In de archeologische wereld wordt de 400.000 jaar geleden nog aangehouden als standaard en het tijdperk waar het vuur over de gehele wereld gebruikt werd.

Het vuur werd gebruikt als lichtbron, verwarming en later ook om voorwerpen mee te vervaardigen en eten te bereiden. Het vuur was naast natuurlijk de zon een hele lange tijd de enige vorm van verwarming. Pas in de 18e eeuw kwam hier verandering in. De warme lucht die ontstond bij het koken op een ijzeren fornuis werd getransporteerd via buizen en pijpen en gebruikt om ruimtes te verwarmen.

In de 19e eeuw ontstond het eerste warmwatersysteem voor huizen. Dit is uitgevonden op basis van een warmwatersysteem voor een broedmachine. Dit was afgekeken van de bekende kasverwarming. In het jaar 1819 was het eerste huis met een warmwatersysteem een feit. Dit was een huis in Londen. Gedurende de jaren die daarop volgde werden er meerdere huizen in Europa voorzien van een warmwatersysteem. Het eerste huis in Nederland met een dergelijk systeem was het huis van de heer Adriaan van der Hoop. Hij woonde aan de Keizersgracht in Amsterdam. Na het jaar 1850 werd er serieus nagedacht hoe deze toepassing op grote school zou kunnen worden toegepast in openbare gebouwen zoals concertzalen en bibliotheken. Alle ketels uit die tijd werden gestookt op steenkool. Aan het eind van de 19e eeuw werd de gietijzeren ketel in gebruik genomen. Centrale verwarming werd tot aan de WO I alleen gebruikt in grote en belangrijke gebouwen als ziekenhuizen en kantoren. Centrale verwarming
voor particulieren was alleen weggelegd voor de allerrijksten. Pas vanaf 1967 was de centrale verwarming algemeen goed, ook voor de minder gestelden.